Pravidla pokeru – Texas Holdem Poker

Základní princip pokerového turnaje

Princip turnaje v pokeru je v podstatě velmi jednoduchý. Zúčastnění hráči zaplatí poplatek za organizaci turnaje/registrační poplatek (ENTRY FEE/REGISTRATION FEE) a zakoupí si také za vstupní vklad (BUY-IN) určené množství základních startovních žetonů (STARTING CHIPS), přičemž jejich celková herní hodnota (PLAY MONEY) se nerovná hodnotě vstupního vkladu, nýbrž má k tomuto vstupnímu vkladu daný poměrný vztah.
Hráči, kteří své žetony v průběhu turnajové hry prohrají, vypadávají z turnaje a nakonec celý turnaj vyhraje hráč, který vyhraje všechny žetony. Nejlepší účastníci turnajového klání umístění do daného místa nakonec v čele s vítězem obdrží podle stanoveného procentního klíče odstupňované finanční částky, jejichž souhrn (PRIZE POOL) byl získán ze všech vstupních vkladů a případných dokoupení hráčů. Účastníci celé řady turnajů si v průběhu počáteční fáze turnajové hry mohou dokoupit žetony do hry, jestliže již všechny prohráli. Tyto další nákupy žetonů zvané RE-BUYS bývají časově resp. finančně omezené a informace o nich by měly být součástí vypsání turnaje.
V řadě turnajů je ještě mimo normálních dokupů umožněno hráčům ještě jedno dokoupení žetonů, které je označováno jako ADD-ON. Tento dodatečný nákup žetonů, který bývá větší než RE-BUY, nemusí být vázán na minimální počet stávajících žetonů hráče. ADD-ON navyšuje významně PRIZEPOOLa obvykle je umožněn na konci časového úseku určeného pro normální dokoupení. Turnaj, v němž NEJSOU vůbec povolena žádná dokoupení, se nazývá FREEZEOUT. Z tohoto turnaje hráč vypadne ihned potom, co prohraje všechny své žetony.

PRAVIDLA PRO REGULACI HRY V TURNAJÍCH

Mezi základní turnajové regulační nástroje patří zejména pravidlo HAND-FOR-HAND, systém výměny žetonů CHIP RACE a pravidla týkající se umísťování DEALER BUTTONu – DEAD BUTTON RULE.

Aplikace pravidla HAND-FOR-HAND

Jak bylo již řečeno, v pokerových turnajových kláních se vítězem stává účastník, který nakonec zůstane ve hře jako poslední. Během turnaje dochází k nerovnoměrnému vypadávání hráčů na stolech a zbylí hráči jsou potom přemísťováni ke zbývajícím stolům tak, aby byl počet ještě hrajících hráčů pokud možno stejnoměrně rozdělen mezi všechny stoly.
Pomocí zvyšování BLINDů (tj. velkých a malých sázek naslepo) se v turnajích docílí vyřazení méně úspěšných popřípadě příliš pasivních hráčů. V případě, že by v pokerové hře neexistovaly BLINDy, hra by naprosto ztratila na zajímavosti, protože by nikdo nebyl nucen vkládat sázky. V turnajových hrách mají sázky naslepo význam naprosto stěžejní: kdyby totiž jejich úroveň nebyla po určitých časových intervalech se železnou pravidelností zvyšována, nemohl by formát turnajové hry prakticky vůbec fungovat, protože by se dostal do nereálných časových propozic. Jelikož dochází v různých fázích turnajů k vyřazování hráčů, měl by organizační tým turnaje zajistit, aby vše probíhalo na fair play úrovni.
Například v případě, že budou v turnaji hrát již jen pouze dva stoly se šesti resp. pěti hráči a bude se vlastně čekat na vyřazení toho jedenáctého (aby mohl být zřízen konečný finálový stůl s celkem deseti účastníky), je nezbytné zabezpečit, aby se například na jednom ze stolů díky třeba zdržování hry nehrálo o něco rychleji. Ve svižnějším sledu her se logicky i rychleji posouvají BLINDy, což by mohlo být pro některé z hráčů nevýhodné. Proto dochází k aplikaci pravidla hry označeného jako HAND-FOR-HAND. Nastolením hry HAND-FOR-HAND je sledován účel, aby na všech stolech probíhal pokud možno stejný počet her. Jestliže tedy například na jednom ze stolů skončí jedna hra náhodou dříve, čeká se na začátek další hry na tomto stole až do chvíle, kdy dojde také k začátku hry na dalším stole. Toto pravidlo bývá také aplikováno v rámci větších turnajů na internetu, u nichž bývá třeba více placených míst. I zde je důvodem nastolení tohoto pravidla zamezení zvýhodnění některých hráčů, kteří by se mohli dostat na poslední placená místa částečně i díky neférovému prodlužování resp. zdržování hry.

SYSTÉM VÝMĚNY ŽETONŮ CHIP RACE

Tím, jak se v průběhu turnaje zvyšují BLINDy, dochází také k potřebě výměny žetonů za žetony vyšších hodnot. Například v jisté části průběhu turnaje dojde k potřebě vyřadit ze hry hrací známky, které mají hodnotu 5 jednotek. Každý hráč tedy hrací známky těchto hodnot vyjme z ostatních svých hracích známek (pokud tedy ovšem nějaké takové vůbec vlastní) a organizátor hry je vymění za žetony, které mají hodnotu 25 jednotek. Může se často stát, že hráčům zůstane několik žetonů, které takto není možné vyměnit, jelikož nedosahují v součtu 25 jednotek. V těchto případech bývá běžné, že dealer rozdá každému z hráčů s přebývajícími žetony po jedné kartě za každý žeton v hodnotě zmíněných pěti jednotek. Karty jsou potom organizátorem hry rozdány počínaje hráčem na pozici číslo 1 (tuto pozici číslo jedna má účastník hry sedící jako první po levici dealera), přičemž hráči vždy za své žetony dostanou najednou všechny karetní listy. V případě, že má třeba hráč na pozici malé sázky naslepo dva žetony hodnoty pěti jednotek, obdrží ještě před dalším hráčem s velkou sázkou naslepo hned dva karetní listy. Tomu z hráčů u stolu, který má potom nejvyšší karetní list, jsou zbývající žetony od ostatních hráčů proměněny za žetony vyšších hodnot. Přitom platí, že při rovnosti hodnot karetních listů rozhoduje jejich barva obvykle v následujícím sestupném pořadí: piky, srdce, káry a kříže. Jen pro zajímavost: v angličtině takové sestupné pořadí odpovídá obrácenému abecednímu pořadí počátečních písmen názvů barev karetních listů: spades, hearts, diamonds a clubs.
Popsaný systém hodnotové výměny žetonů se v turnaji nazývá CHIP RACE. K uvedené hodnotové výměně žetonů se váže toto základní pravidlo: samotná aplikace systému výměny žetonů CHIP RACE nesmí v žádném případě vyřadit hráče z turnaje.

PRAVIDLO O UMÍSTĚNÍ ZNAČKY, KTERÁ OZNAČUJE DEALERA – DEAD BUTTON RULE

V rámci pokerového turnaje dochází někdy k případům, kdy je třeba stanovit nové umístění DEALER BUTTONu označujícího hráče, který se stává teoretickým dealerem.
Jedná se o situace, v nichž je ze hry vyřazen hráč s malou sázkou naslepo, hráč s velkou sázkou naslepo nebo oba dva hráči s těmito sázkami současně. Na uvedené případy pamatuje pravidlo DEAD BUTTON RULE.
DEAD BUTTON PRAVIDLO – DEAD BUTTON RULE
Užití pravidla DEATH BUTTON RULE v případě, kdy je vyřazen ze hry hráč s malou sázkou naslepo
Jestliže dojde k této situaci a hráč s malou sázkou na slepo není nahrazen jiným hráčem, je DEALER BUTTON přesunut na uvolněné místo a sázky naslepo se posunou jako obvykle na další hráče. Přitom platí, že z hlediska sázení hraje jako poslední v posledních třech sázecích kolech účastník hry, který měl DEALER BUTTON v herní fázi, v níž vypadnul ze hry hráč s malou sázkou naslepo.
Užití pravidla DEAD BUTTON RULE v situaci, že je ze hry vyřazen hráč s BB
Jestliže uvedený hráč s velkou sázkou naslepo není nahrazen jiným hráčem, posune se DEALER BUTTON na hráče, který měl malý BLIND, přičemž malý blind neexistuje a velký BLIND obdrží hráč, který sedí jako první po levé straně neobsazeného místa. V následující hře je DEALER BUTTON posunut na neobsazené místo a hráčem se sázkovou výhodou držitele DEALER BUTTONu se podruhé stane hráč, který měl malý BLIND ve fázi hry, v níž byl vyřazen hráč s velkým BLINDem.
Užití pravidla DEAD BUTTON RULE v případě, že jsou ze hry vyřazeni oba dva držitelé sázek naslepo
Jestliže vyřazení hráči s oběma sázkami naslepo nejsou nahrazeni jinými soupeři z jiných stolů, získá i v dalších dvou kolech sázkovou výhodu držitele DEALER BUTTONu hráč, který měl v době vyřazení obou hráčů s BLINDy DEALER BUTTON, Tento účastník hry tedy bude mít výhodu posledního sázejícího v posledních třech sázkových kolech tři hry za sebou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..