Pravidla pokeru – Texas Holdem Poker

V úvahu je možné brát následující kombinace karet hráčů:
 1. dvě HOLE CARDS a tři karty ze společných karet
 2. jednu HOLE CARDS a čtyři karty ze společných karet
 3. ani jednu HOLE CARD čili všechny společné karty (tato alternativa se nazývá PLAYING THE BOARD)
Dealer určí hráče, který drží nejsilnější karetní pokerovou kombinaci. Ten vyhrává celkový bank (POT) snížený o poplatek herně. V případě absolutně identických výherních kombinací se POT dělí (CHOP UP). BARVA V TOMTO PŘÍPADĚ NEHRAJE ŽÁDNOU ROLI. Pokud se bank resp. POT nedá rozdělit na stejné díly, menší částku obdrží vždy hráč, který začínal licitování později.
Hra skončí i v případě, když v rámci licitování ve kterékoliv fázi hry zůstane ve hře již jen jediný aktivní hráč, tj. ostatní hráči složí (FOLD) karty. Tento hráč potom vyhrává bank a nemusí ukázat své karty.
Jestliže v rámci posledního čtvrtého sázkového kola všichni hráči pauzírovali, tj. zdrželi se sázení (CHECK), začne odkrytí svých karet (SHOWDOWN) jako první hráč, který pauzíroval jako první. V případě, že došlo v tomto kole pouze k sázení (BET) a ne ke zvyšování sázek (RAISE) odkrývá své karty jako první hráč a pak postupně ostatní po směru hodinových ručiček.
Jestliže v průběhu závěrečného sázení nechybělo zvyšování sázek (RAISE), začne odkrývat své karty jako první hráč, který zvýšil jako poslední. Zbývající karty jsou ukazovány (vycházeje od začínajícího hráče) po směru hodinových ručiček.

Výherní kombinace jsou řazeny od nejsilnější po nejslabší.

 • royal flush
  nejvyšší výherní kombinace v pokeru – královská barva – postupka s esem, všechny karty ve stejné barvě
 • straight flush
  postupka v barvě – pět po sobě následujících karet, všechny ve stejné barvě, postupka zakončená vyšší kartou vyhrává
 • four of a kind (poker)
  čtveřice karet se stejnou hodnotou, v případě rovnosti kombinací vyhrává vyšší čtveřice
 • full house
  trojice (three of a kind) a dvojice (a pair) dohromady, v případě rovnosti kombinací vyhrává hráč s vyšší trojicí
 • flush
  pět karet stejné barvy, v případě rovnosti kombinací vyhrává hráč s nejvyšší kartou v barvě
 • straight
  postupka – pět po sobě následujících karet, v případě rovnosti kombinací vyhrává postupka zakončená vyšší kartou
 • three of a kind (trips)
  trojice – tři karty se stejnou hodnotou, v případě rovnosti kombinací vyhrává vyšší trojice
 • two pair
  dva páry čili dvě dvojice karet se stejnou hodnotou, v případě rovnosti kombinací vyhrává vyšší pár z obou dvojic, je-li vyšší pár stejný, rozhoduje nižší pár, je-li i nižší pár stejný, rozhoduje zbývající karta
 • pair (one pair)
  jeden pár čili dvojice karet se stejnou hodnotou, vyšší pár poráží pár nižší, při rovnosti párů rozhoduje zbývající karta v ruce (kicker)
 • high card
  v případě, že nemáte žádnou z výše uvedených kombinací, počítá se pouze nejvyšší karta

Pravidlo ALL IN

Jestliže momentálně hráč prohrává a na stole mu zbývá již jen pár žetonů, může se stále zúčastňovat sázek (tj. být ve hře), protože existuje v pokeru pravidlo ALL IN. V případě, že nebude mít hráč dostatek žetonů například na dorovnání sázky, vsadí do banku všechny své zbylé žetony (pokud nechce položit karty) a bude tzv. ALL IN. Hraje tedy přitom v dalším průběhu hry pouze o bank, do něhož přišly v aktuálním sázecím kole žetony od protihráčů pouze v sázkách, které nepřekračují úroveň sázek hráče (jinými slovy řečeno: hráč nemůže vyhrát od druhého hráče žádné peníze, které by přesahovaly jeho vklady). Následuje vytvoření druhého banku (SIDE POT), o který hrají pouze aktivní hráči, kteří nemají problémy s výší sázek. V případě, že má vítěznou kombinaci hráč hrající ALL IN, může získat pouze bank, do něhož regulérně přispěl svými sázkami. Vzniklý druhý bank potom získá hráč s druhou nejsilnější kombinací.
Ochrana před velkými sázkami se nazývá ALL IN PROTECTION a v podstatě znamená, že v případě že bude hráč hrát ALL IN tedy o vše a částka bude činit 950 $, tak může od každého protivníka v dané hře vyhrát maximálně stejnou výši, tj. 950 $.
Předpokládejme, že hráč A otevře sázkové kolo sázkou 20 $. Hráč B, který je nyní na řadě hodlá dorovnat, ale má před sebou na stole pouze 5 $. Vsadí tedy těchto pět dolarů do banku a deklaruje tuto sázku jako ALL IN. Další hráč C na řadě má v žetonech 20 $ na dorovnání a proto sázku hráče A dorovná. Aktuální sázkové kolo končí a dealer přesune do centrálního banku (nyní označeného jako MAIN POT – hlavní bank) 5 $ od každého z hráčů A,B a C (tj. dohromady 15 $). Zbylých 2×15 $ ze sázek hráčů A a C přesune dealer do vedlejšího banku (SIDE POT), o který mohou hrát pouze hráči, kteří do něj přispěli svými sázkami. Jestliže by nyní následovala další sázková kola, všechny sázky by putovaly do tohoto vedlejšího banku. ALL IN hráč B bude pak se zavřenými kartami pasivně čekat (bez účasti na hře), až do fáze odkrytí karet (SHOWDOWN). Při zjišťování vyhrávající kombinace odkryjí nejdříve karty hráči A a C, aby se zjistilo, kdo z nich vyhraje vedlejší bank (SIDE POT), nezávisle na kartách ALL IN hráče B. Poté odkryje své karty hráč B a v případě, že ty převýší svou hodnotou karty ostatních hráčů, vyhraje hlavní (MAIN) bank. V opačném případě hráč B prohrává svou sázku ALL IN a tedy i své peníze v hlavním banku.
K situaci, kdy jde někdo ALL IN, se váže ještě jedno speciální pravidlo v případě, kdy ALL IN sázka je zvýšením předchozího vkladu a jedná se tedy o RAISE. Užívá se také pravidla zvaného FULL BET RULE, které říká, že jestliže částka ALL IN RAISE nedosahuje výše předchozího RAISE/BET, nejedná se v podstatě o klasické zvýšení (RAISE) a tedy tato sázka ALL IN neotvírá prostor pro další sázecí akce. Uvedu příklad: řekněme, že hráč A otevírá sázení sázkou (BET) 20 $, hráč B další v pořadí má před sebou žetony pouze v hodnotě 25 $, které vsadí jako ALL IN – v tomto případě se tedy jedná o jakési pseudo navýšení (PSEUDO RAISE), protože k opravdovému RAISE mu chybí 15 $. Jestliže nyní třetí hráč v pořadí C dorovná (CALL) předchozího ALL IN hráče 25 $, potom první hráč A (chce-li zůstat ve hře) jen dorovná sázku ALL IN hráče B požadovanými 5 $ – tento hráč A již nemá možnost navýšit sázku (RERAISE) hráče B, který šel ALL IN. ALL IN sázka hráče B není totiž považována za opravdové navýšení (RAISE) – je s ní z hlediska pravidel nakládáno jako se speciálním dorovnáním, které neopravňuje prvního hráče k tomu, aby na ní reagoval dalším zvýšením (RERAISE). Hráč A tedy v tomto případě svým 5 $ dorovnáním pouze uzavřel sázecí kolo. Zpravidla se jako pseudo raise označuje sázka až do výše 50% regulérního navýšení.
Podívejme se ještě na závěr na situaci, kdy zbývá ve hře pouze jeden hráč, který není ALL IN a jeho protihráči již všichni ALL IN jsou. V tom případě již nemůže dojít k žádnému sázení, a pokud se toto přihodí například v turnaji, tak všichni hráči otevírají podle pravidel své karty, i když třeba není ještě procedura hry u konce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..